Tuet ammeoven hankintaan

[Translate to Finnish:] Wer sich für den Einbau einer Badewannentür, statt einem Badezimmerumbau für ein seniorengerechtes Bad entscheidet, spart dabei bares Geld.

Kylpeammeoven rakentamiseen, kylpyhuoneen erilaisiin remontti- sekä muutostöihin on mahdollista saada valtion tukea aina 100%:iin asti. Alle oleva selvitys antaa suurpiirteisen käsityksin tukien saamisesta ja niiden hakemisesta. Tuen saanti on lähes aina yksilöllinen ja sen vuoksi yhtä linjausta ei tukien saantiin ole. Jos arvelette kuuluvanne tuen piiriin ja haluatte hakea tukea, voitte ottaa yhteyttä alla oleviin osoitteisiin tai asuinkuntanne sosiaali-vanhus-tai vammaishuoltoon. Voitte myös ottaa yhteyttä meihin tukiasioissa, joissa voimme auttaa teitä saamaan tarvitsemanne tuen ammeoven rakentamiseen ammeeseenne tai uuden ammeen hankkimiseen ovella.

 

Tuet ammeoven rakentamiseen                                        10.05.2019 

1.    ARA

-65v täyttäneille tai vammaisille tarkoitettu tuki

-50-70% korjauskustannuksista töiden osalta

2.    Valtiokonttori

-Sotaveteraaneille tarkoitettu tuki, korvaus 100%

3.    Kunnat ja kaupungit

-Kaikille tarkoitettu tuki

1. ARA

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Kenelle?

Korjausavustuksia voivat hakea ruokakunnat (kotitaloudet), joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.

Kuinka paljon avustusta ja mikä vaikuttaa avustuksen saamiseen?

Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %.

Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä.

Jos hakijalla on tarve aloittaa työt ennen avustuspäätöstä, on hakijan haettava ensin ARAlta aloituslupa töiden aloittamiseen.
Tulot vaikuttavat avustuksen saamisee
Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jos kotitaloudessa asuvien tulot pysyvät alla kerrottujen tulorajojen tasolla tai alapuolella. Esimerkiksi kahden hengen taloudessa tulot saavat olla korkeintaan 3 400 euroa kuukaudessa.

Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden määrä

1

2

3

4

Tulot (brutto) €/kk

2 000

3 400

4 200

5 000

Tulot (brutto) €/kk, veteraanit ja veteraanien lesket

2 600

4 420

5 460

6 500

Varallisuus

Hakijan ruokakunnan varallisuuden määrän on oltava vähäinen. Korjattavaa kiinteistöä tai osakehuoneistoa ei lasketa varallisuudeksi, vaan varallisuuteen lasketaan esim.

·    vapaa-ajan asunnot

·    säästöt

·    metsät

·    pellot jne

Vähäisenä varallisuutena pidetään korjaustoimenpiteen jälkeen jäljelle jäävää noin 20 000 euron arvoista varallisuutta per henkilö. Varallisuuden vähäisyyden kuitenkin harkitsee ja arvioi aina ARA.

Linkit ohjeisiin, hakemuksiin sekä hakemusten liitteisiin, aloituslupahakemukseen, oikaisuvaatimukseen sekä maksatushakemukseen löydät tämän sivun lopusta. Tutustu tarkemmin korjausavustusohjeeseen ja alla oleviin videoihin ennen hakemuksen lähettämistä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea läpi vuoden. Avustusta haetaan joko ARAn verkkoasioinnin kautta tai jättämällä paperinen hakemus ARAan. Verkkoasioinnin kautta jätetyt hakemukset saat nopeammin ARAan käsittelyyn. Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Kirjaamo
PL 30
15141 LAHTI

Paperihakemukset voi myös toimittaa skannattuna turvasähköpostilla ARAan:https://securemail.ymparisto.fi (ks. turvaposti) tai korjausavustus.ara(at)ara.fi.

Avustusten hakemisessa hakija voi käyttää asiamiestä. Asiamiehenä voi toimia esim. omainen tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka auttavat hakijoita ilmaiseksi.

Apua ARAn korjausavustusten neuvontapalvelusta

Korjausavustusten hakuun liittyvissä asioissa voitte kääntyä ARAn puhelinpäivystyksen puoleen tai kysyä neuvoja myös sähköpostitse. Paperisia hakemuksia voitte pyytää lähetettäväksi joko puhelinpäivystyksestä tai sähköpostista:

Puhelin: 029 525 0800

E-mail: kirjaamo.ara@ara.fi

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Korjausavustus_iakkaiden_ja_vammaisten_henkiloiden_asuntoihin

2.Valtiokonttori:

Sotaveteraanien tuki Valtiokonttorista:

            -Alle 3000€ kulut korvataan kokonaisuudessaan

            -Kylpyhuone- ja muissa  remonteissa  maksimi korvausmäärä on 13 000€

            -Kolmen edeltävän vuoden aikana saadut tuet ovat maksimissaan 24 000€

            -Kotitalousvähennys: Vain asennuksista        

 

         Puhelin: 0295503070

         rintamaveteraanit(at)valtiokonttori.fi

            sove.info(at)valtiokonttori.fi

3. Kunnat ja kaupungit

Korvaus tapauskohtaisesti, yleisesti senioreille 4-500€. Fyseoterapeutti arvioi henkilön            kunnon ja sen, kuuluuko hän seniorien vai jopa vammaispalvelun piiriin. Jos henkilön kunto on huono, hän voi kuulua vammaispalveluun, jolloin kaikki kulut korvataan. Vanhuus ja raihnaisuus pelkästään eivät ole perusteita saada korvausta.